Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση

Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 30 Μαΐου συναντήθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Τσακίρη και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα :

ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Η καθυστέρηση της καταβολής των συντάξεων (στους συναδέλφους που αποχώρησαν από 1/1/17) οφείλεται στη μετάπτωση του συστήματος ΕΤΑΤ προς ΕΦΚΑ γίνεται προσπάθεια να τακτοποιηθεί. Για το ίδιο λόγο καθυστερεί η έκδοση των τρίμηνων εκκαθαριστικών, προσπαθούν να βρουν φόρμουλα για να εκδίδονται ηλεκτρονικά.

ΕΦΚΑ – ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ)

 

Όπως μας δήλωσε ο κ. Τσακίρης, όλες οι αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα θα τακτοποιηθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου (είναι μνημονιακή υποχρέωση).

 Ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων προχωράει.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Επειδή υπάρχει καθυστέρηση της καταβολής του σχετικού επιδόματος μας διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει να τακτοποιηθεί άμεσα.

Συνάδελφοι, πέρα από τις δικαστικές ενέργειες, κινούμαστε προς κάθε κατεύθυνση και προσπαθούμε για την επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων.

 

                                ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ