ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (O.S.T.O.E.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)

Οδός Πανεπιστημίου,  αρ. 34,  Τ.Κ. 10679,  ΑΘΗΝΑ

e-mail :  ostoe@otenet.gr                                                                                       site :   www.ostoe.gr

Tel. +302103617880,  +302103613680,  Fax +302103617882

        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 921                                                                                         Αθήνα 7 Ιουνίου 2017

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Ο νομικός μας σύμβουλος Ν. Φιλιππόπουλος μας ενημέρωσε ότι οι  αιτήσεις ακυρώσεως της ΟΤΟΕ – ΟΣΤΟΕ και των Συλλόγων  Εργαζομένων Τραπεζοϋπαλλήλων και Συνταξιούχων  κατά των Υπουργικών Αποφάσεων για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναβλήθηκαν για να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο της  6ης Οκτωβρίου 2017.

Η συζήτηση  στην ανωτέρω δικάσιμο (6.10.2017) όλων των αιτήσεων ακύρωσης των Επαγγελματικών,  Συνδικαλιστικών και Συνταξιουχικών  Οργανώσεων κατά των Υπουργικών Αποφάσεων, θα γίνει οπωσδήποτε σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σακελλαρίου  και βεβαίως από την πλευρά μας (ΟΤΟΕ, ΟΣΤΟΕ, Σύλλογοι Εργαζομένων  και Συνταξιούχων) θα προσκομίσουμε και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία και θα γίνει αντίκρουση των λόγων που επικαλείται  η Παρέμβαση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ υπέρ του Δημοσίου για να απορριφθούν οι αιτήσεις  ακυρώσεως των Οργανώσεων μας .

Με  Συναδελφικούς   Χαιρετισμούς 

Για  το   Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας  Συνταξιουχικών 

Τραπεζικών    Οργανώσεων   Ελλάδος 

          Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΛΕΝΗ    ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΥΛΩΝΑΣ