Αρ. Πρωτ. 1169

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 7.2.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου του Συλλόγου, κ. Ε. Μωραϊτη και της νομικής μας συμβούλου, κ. Γ. Φιλιπποπούλου με τη νέα Διευθύντρια του ΕΦΚΑ (Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών) κ. Φουρνάρου, η οποία μας ενημέρωσε ότι έχουν δρομολογηθεί τόσο η μετάπτωση των μηχανογραφικών συστημάτων στον ΕΦΚΑ όσο και η έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και το αργότερο τον Μάιο του 2019 θα έχουν καταβληθεί  οι συντάξεις τόσο των μελών μας που είχαν αποχωρήσει από την Τράπεζα με αναστολή όσο και αυτών που αποχώρησαν και θεμελίωσαν άμεσα δικαίωμα προσυνταξιοδοτικής παροχής.

Ακόμα μας διαβεβαίωσε ότι μετά και την με αριθμ. 935/2018 απόφαση του ΣτΕ δεν πρέπει να υπάρχει καμιά ανησυχία στους ασφαλισμένους οι οποίοι την 12.5.2016 είχαν συμπληρώσει τα χρόνια ασφάλισης που ορίζει το καταστατικό του ΤΑΠΤΠ, καθώς οι ανωτέρω έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα προσυνταξιοδοτικής παροχής και δικαιούνται την καταβολή αυτής.

 

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                              Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ