Αρ. Πρωτ. 1189

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

       (ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ – ΜΑΪΟΣ 2016)

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από συνάντηση με τους νομικούς μας συμβούλους σας ενημερώνουμε ότι κανένα δικαίωμα σας δεν πλήττεται από την μη κατάθεση αίτησης στον ΕΦΚΑ σχετικά με τον “επανυπολογισμό” της κυρίας σύνταξης σας καθώς σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων από το γεγονός και μόνο της πίστωσης –  είσπραξης του ποσού σύνταξης δεν μπορεί να συναχθεί τεκμήριο πλήρους γνώσεως εκ μέρους των συνταξιούχων της τροποποιητικής διοικητικής πράξης.

Προκειμένου όμως να έχουμε πλήρη ενημέρωση και να αποδειχθεί η αδυναμία πρόσβασης των μελών μας στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις και στα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα ο Σύλλογος μας έχει ήδη αποστείλει ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ προς τον Υφυπουργό  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, την οποία σας επισυνάπτουμε, και με την οποία διαμαρτυρόμαστε για την έλλειψη οποιασδήποτε ενημέρωσης μας για τον ανωτέρω θέμα, αμφισβητώντας τη νομιμότητα του επανυπολογισμού των συντάξεων (νομιμότητα η οποία έχει σε κάθε περίπτωση προσβληθεί και στο ΣτΕ) ζητώντας ταυτόχρονα να μας ενημερώσει για το  χρονοδιάγραμμα που θα  τηρηθεί σχετικά με την έκδοση τροποποιητικής συνταξιοδοτικής απόφασης και την ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων   κύριας  σύνταξης, προκειμένου να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Σε περίπτωση που μετά τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ δεν λάβουμε σαφείς απαντήσεις για όλα τα ανωτέρω θέματα θα σας ενημερώσουμε για τυχόν περαιτέρω ενέργειες (ενδεικτικά κατάθεση δήλωσης – διαμαρτυρίας προς ΕΦΚΑ, κ.λπ.).

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                              Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ