Αρ. Πρωτ. 1206

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 18 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 11.4.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου του Συλλόγου και των νομικών μας συμβούλων με τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, κ. Ν. Μπρίκη.

Ετέθησαν όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους συναδέλφους και κυρίως το μείζον θέμα της έκδοσης των  εκκρεμών επικουρικών συντάξεων.

Ο κ. Μπρίκης μετά από επικοινωνία με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ κ. Αθανασίου επιβεβαίωσε ότι όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης θα εκδοθούν άμεσα και τα ποσά θα καταβληθούν είτε εντός του Μαΐου,  είτε εντός του Ιουνίου.

Ελάχιστες από τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες χρειάζονται για τον υπολογισμό των συντάξεων οι αποδοχές  πριν το 2000 θα απονεμηθούν και αυτές στο άμεσο διάστημα καθώς η τράπεζα έχει δεσμευθεί να προσκομίσει στο Ταμείο τις σχετικές μισθοδοτικές καταστάσεις.

Για τα υπόλοιπά ζητήματα που αφορούν τον επανυπολογισμό των επικουρικών μας συντάξεων κατά παράβαση των καταστατικών διατάξεων του ΤΑΠΤΠ, των νομοθετικών διατάξεων ένταξής μας στο ΕΤΑΤ και στο ΕΤΕΑ καθώς και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας μας παρέπεμψε στον Υφυπουργό Εργασίας από τον οποίο θα ζητήσουμε άμεσα συνάντηση.

Θα παρακολουθούμε το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ