Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από 30.9.2014 διακόπτεται η παρακράτηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων της ΣΣΕ από τις επικουρικές συντάξεις. Οι συνάδελφοι θα πρέπει να απευθύνονται στα καταστήματα για τη ρύθμιση των δόσεών τους.