Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι κυκλοφόρησε από ομάδα συναδέλφων ότι προτίθενται να προβούν στην ίδρυση Πανελλαδικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» και θα καταθέσουν προς έγκριση το καταστατικό λειτουργίας στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογός μας εκφράζει τη θέληση, την αγωνιστικότητα, την συναντίληψη και την συστράτευση σχεδόν όλων των συνταξιούχων του χώρου μας με μόνο γνώμονα το κοινό συμφέρον μας στην διεκδίκηση και κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων που τόσο βάναυσα πλήττονται από την πολιτεία και αμφισβητούνται από την Τράπεζα που μας υποχρεώνει να προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση του 1981.
Θέλουμε να πιστεύουμε, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ότι θα ενισχυθεί το δυναμολόγιο μας με την εγγραφή στο Σύλλογό μας ενός μεγάλου αριθμού συναδέλφων που αποχώρησαν με την πρόσφατη εθελουσία έξοδο από την Τράπεζα.
Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε την σκοπιμότητα ή τα κίνητρα της ανωτέρω ομάδας συναδέλφων για την κίνηση τους.
Συνάδελφοι, σε μια περίοδο που δίνουμε τον μεγάλο αγώνα, τη μητέρα των μαχών, κάθε διασπαστική κίνηση μας αποδυναμώνει και βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντά μας.
Χρειαζόμαστε ομοψυχία, ενότητα και συστράτευση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ              ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ