Αθήνα, 30 Ιουλίου 2020

                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.  :  1380

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια  της  από  29.7.20 ανακοίνωσης μας  με την οποία σας ενημερώσαμε για το περιεχόμενο    των αποφάσεων με αριθ. 1439/2020 και της Ολομελείας του ΣτΕ σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28.7.2020 δημοσιεύθηκε το πλήρες κείμενο της παραπάνω απόφασης της Ολομελείας του ΣτΕ, σύμφωνα  με την οποία  το Aνώτατο Δικαστήριο της χώρας  έκρινε ότι η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων των Ν. 4051/2012 και 4093/2012  αφορά, για όσους δεν είχαν ασκήσει αγωγή πριν τον Ιούνιο του 2015,  μόνο στην  περίοδο 6/2015 – 5/2016, ενώ για το διάστημα μετά τις 12.5.2016 οι  μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις κατ’ εφαρμογή των Ν. 4051/2012 και  4093/2012 κρίθηκε ότι είναι νόμιμες, καθώς έχουν νόμιμο έρεισμα στον ν.4387/2016, στο πλαίσιο της επιχειρούμενης ασφαλιστικής  μεταρρύθμισης που  αυτός εισήγαγε  για λόγους  κοινωνικής δικαιοσύνης, διαγεανεακής ισότητας και αλληλεγγύης αλλά και βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

Παρά όμως τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργών ότι θα  σεβαστούν τις αποφάσεις του ΣτΕ σχετικά με τα αναδρομικά, χθες βράδυ – με  επίκληση της δυσμενέστατης οικονομικής συγκυρίας,- κατατέθηκε τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο η οποία και  ψηφίστηκε το  ίδιο  βράδυ με συνοπτικές διαδικασίες, σύμφωνα με την οποία θα επιστραφούν για το 11μηνο άτοκα οι μειώσεις των Ν.4051/2012 και  4093/2012 που  επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις {ΙΚΑ} και  μόνον, παρά το γεγονός ότι με όλες τις αποφάσεις του ΣτΕ, κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις των παραπάνω νόμων χωρίς αμφιβολία και για τις  επικουρικές συντάξεις  αλλά και  για τα δώρα.

Σεβασμός όμως στις αποφάσεις του ΣτΕ σημαίνει πλήρης και όχι μερική  αποκατάσταση των συνταξιούχων. Ασφάλεια δικαίου σημαίνει συνολική ικανοποίηση των αξιώσεων μας τόσο αναφορικά στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα και όχι συνέχιση των χρονοβόρων δικαστικών  ενεργειών για θέματα που έχουν επιλυθεί και μάλιστα δύο φορές.

Σε κάθε περίπτωση με την παραπάνω τροπολογία προβλέπεται η καταβολή άτοκα των ποσών που αντιστοιχούν στις παραπάνω περικοπές των κύριων συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως και τις 12.5.2016 σε όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα αν έχουν καταθέσει ή όχι αγωγή. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη για όσους δεν έχουν ασκήσει αγωγή με την καταβολή του ποσού αυτού αποσβέννυνται οι αξιώσεις τους που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις  επικουρικών συντάξεων  και επιδομάτων αδείας και εορτών δυνάμει των νόμων αυτών (4051/2012, 4093/2012), ενώ για όσους έχουν ασκήσει αγωγές προβλέπεται ότι παραμένουν εκκρεμείς οι δίκες τους ενώπιον των δικαστηρίων για τις αξιώσεις τους που υπερβαίνουν το ποσό που  τελικά  θα τους καταβληθεί.

Συνάδελφοι

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι όλοι θα λάβετε άτοκα  τα ποσά που αντιστοιχούν στις παραπάνω μειώσεις στις κύριες συντάξεις {ΙΚΑ} για το 11μηνο, 10.6.2015 – 12.5.2016.

Όσοι δε συνάδελφοι έχετε προσφύγει δικαστικά για την διεκδίκηση των μειώσεων που επιβλήθηκαν κατ΄ εφαρμογή  των Ν. 4051/2012 και  4093/2012  στις κύριες και  επικουρικές σας συντάξεις  σας αλλά και  για την  μη  καταβολή των δώρων, θα πρέπει να συνεχιστεί  η  δικαστική  διεκδίκηση των αξιώσεων σας.

Τέλος, όπως  σας έχουμε ενημερώσει, από το  γράμμα  και το πνεύμα των αποφάσεων του  ΣτΕ  προκύπτει αναμφίβολα ότι τα ως άνω αναδρομικά τα δικαιούνται και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ, στους οποίους έχουν επιβληθεί όλες οι μνημονιακές περικοπές και φυσικά οι επίμαχες μειώσεις του Ν.4051//2012 και 4093/2012 για τις οποίες το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων έχει ασκήσει αγωγές και που πρέπει να συνεχιστεί η  δικαστική διεκδίκηση τους.

Στην συνάντηση  που  επιδιώκουμε  να πραγματοποιηθεί  άμεσα με τον  Υπουργό, θα θέσουμε  όλα τα ανωτέρω θέματα προκειμένου η Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφαση της και να προχωρήσει σε σεβασμό στο σύνολό τους των αποφάσεων του ΣτΕ

 Φυσικά μετά και την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα διευκρινίζει τις λεπτομέρειες και την διαδικασία καταβολής των ποσών κύριας σύνταξης {ΙΚΑ} που θα επιστραφούν καθώς και όλα τα σχετικά θέματα με την υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης, ο Σύλλογος θα σας ενημερώσει για τυχόν ενέργειες στις οποίες τυχόν πρέπει να προβούμε ιδιαίτερα εκείνοι οι συνάδελφοι που δεν έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα  σχετική αγωγή, προκειμένου να μην απολέσει κανείς τα δικαιώματα του.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                    Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                                                  Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ