Αθήνα, 21 Απριλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 1335

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ- ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από δημοσιεύματα στον τύπο οι  Σύμβουλοι του   ΣτΕ στην διάσκεψη επί της πιλοτικής δίκης της 10ης Ιανουαρίου 2020 φαίνεται να αποφάσισαν με ισχυρή πλειοψηφία  ότι οι περικοπές πού επιβλήθηκαν με τους ν.4051/2012 και 4093/2012 είναι παράνομες ΜΟΝΟ για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μαϊο 2016 και επομένως κατ αρχήν οι συνταξιούχοι που έχουν ασκήσει αγωγές θα δικαιούνται ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΆ μόνο για το ως άνω χρονικό διάστημα και όχι μέχρι 31.12.2018 όταν και επαναϋπολογίστηκαν οι κύριες συντάξεις .

Υπενθυμίζουμε ότι στην διαδικασία της πιλοτικής δίκης είχε προσφύγει ο ΕΦΚΑ και  ο Σύλλογος μας είχε ασκήσει με χωριστό δικόγραφο παρέμβαση με τη νομική συνδρομή της δικηγόρου Όλγας Αγγελοπούλου, Διδάκτωρ της Κοινωνικής Ασφάλισης, αναλύοντας όλους τους λόγους που συνηγορούν στην  οριστική δικαίωση των συνταξιούχων μελών μας και την καταβολή σε αυτών των δώρων και των αναδρομικών μέχρι και τον επανυπολογισμό των συντάξεων (κύριων , επικουρικών αλλά και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ) αξιώσεις για τις οποίες η πλειοψηφία των συνταξιούχων μελών μας έχει ασκήσει και σχετικές αγωγές , ο προσδιορισμός και συζήτηση των οποίων έχει ανασταλεί μέχρι την έκδοση απόφασης επί της πιλοτικής δίκης.

Ωστόσο καθώς όλα τα παραπάνω αποτελούν δημοσιογραφικές πληροφορίες οφείλουμε  να αναμείνουμε   την δημοσίευση  της  σχετικής απόφασης εντός των επόμενων μηνών .

Ο  Σύλλογος  μας   θα σας ενημερώσει με υπευθυνότητα μετά την έκδοση της απόφασης ποιους συνταξιούχους μέλη μας αφορά , τα ποσά των αναδρομικών καθώς και τον τρόπο και χρόνο στον οποίο θα καταβληθούν καθώς και για περαιτέρω νομικές ενέργειες στις οποίες τυχόν επιβάλλεται να προχωρήσουμε για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΙΤΗ                                          Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ