Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020

    Αριθ. Πρωτ.:1421

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Άνοιξε η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για την επιστροφή των μειώσεων των κυρίων συντάξεων και για τους κληρονόμους

Για τις σχετικές οδηγίες αλλά και για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr όπου πάνω δεξιά έχει τίτλο :

Υπηρεσία Επιστροφής ποσών Μειώσεων Κύριων Συντάξεων σε Κληρονόμους.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες του eEΦΚΑ :

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016  υποβάλλουν μέσω της υπηρεσίας τα στοιχεία και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε αυτούς των μειώσεων.

Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.
Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο  οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Ειδικότερα ζητούνται από τους κληρονόμους να επισυνάψουν τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:

  1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς.
  2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη.
  3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.

Για την έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών υπάρχει η σχετική δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας του gov.gr .

Φυσικά για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θα σας ενημερώσουμε αμέσως.

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ