Σας ενημερώνουμε ότι η αγωγή των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας κατά της Alpha Bank για τη σύμβαση του 1981, που είχε προσδιορισθεί για τις 15-5-2015 θα συζητηθεί σε μεταγενέστερη δικάσιμο λόγω νομολογιακών εξελίξεων που πρέπει να μελετηθούν από το νομικό μας επιτελείο. Η νέα δικάσιμος είναι 15/1/2016.