Όπως προκύπτει και από την ανωτέρω ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου μας κατά του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΤΑΤ για να κριθεί η αυτοτέλεια των λογαριασμών που τηρούνται στο ΕΤΑΤ που είχε προσδιορισθεί να συζητηθεί σήμερα 21/9/2015, αναβλήθηκε οίκοθεν για τη δικάσιμο της 7ης Δεκεμβρίου 2015, λόγω των εθνικών εκλογών.

Γεωργία Φιλιπποπούλου

Δικηγόρος