ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή που η Κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι δεν θα υπάρξει , παρά τις αρχικές εξαγγελίες της  , πλήρης συμμόρφωση του Κράτους στην υπ΄αριθμ. 1439/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της πιλοτικής δίκης για την επιστροφή του συνόλου των αναδρομικών και των δώρων των αντισυνταγματικών νόμων 4051/2012 και 4093/2012 , ο Σύλλογος μας διαμαρτυρήθηκε άμεσα αποστέλλοντας σχετικές επιστολές ζητώντας την επιστροφή  των ποσών  όχι μόνο των μειώσεων επί των κύριων συντάξεων αλλά και τα ποσά των μειώσεων επί των προσυνταξιοδοτικών παροχών , των επικουρικών  συντάξεων καθώς και  τα επιδόματα εορτών και αδείας.

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι όσοι από τους συνταξιούχους μέλη μας έχουν ασκήσει αγωγή με αίτημα την καταβολή των αναδρομικών δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενεργεία (ένσταση – αίτηση) για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.  Με την κατάθεση και επίδοση στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ των σχετικών αγωγών είστε πλήρως διασφαλισμένοι.

Φυσικά ,  ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων μας και την καταβολή των επιδομάτων εορτών και αδείας και των υπόλοιπων αναδρομικών των ν.4051/2012 και 4093/2012 , νόμοι οι οποίοι έχουν κριθεί δύο φορές από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αντισυνταγματικοί .

Τέλος , σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος μας παρακολουθεί στενά το θέμα και παρεμβαίνει καθημερινά στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις και λάθη στα δικαιούμενα επιστρεφόμενα ποσά . Σε περίπτωση που εντός του επόμενου μήνα δεν διορθωθούν τα λάθη των αναδρομικών,  οι νομικοί μας σύμβουλοι θα συντάξουν σχετική αίτηση για να σταλεί από τους συνάδελφους που έχουν βεβαιωμένη απόκλιση – διαφορά μεταξύ των κρατήσεων και του επιστρεφόμενου ποσού προς το e- ΕΦΚΑ , Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων .

Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 Με συναδελφικους χαιρετισμούς

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.ΜΩΡΑΙΤΗ                                  Χ.ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗ – 29 10 2020