Αθήνα 08/12/2020

Αρ.Πρωτ.: 1427

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας , όπως σας είχαμε ήδη ενημερώσει κατέθεσε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας  κατά της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Οικονομικών με την οποία περιορίστηκε η καταβολή των αναδρομικών μόνο στην κύρια σύνταξη και στις μειώσεις του 50% των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος , προβλέποντας συγχρόνως ότι για τους συνταξιούχους που δεν έχουν ασκήσει μέχρι       8-10-2020 σχετικές αγωγές αποσβέννυνται όλες οι λοιπές αξιώσεις τους παρεμβαίνοντας ανεπίτρεπτα σε γεννημένα  και κεκτημένα περιουσιακά δικαιώματα των συνταξιούχων μελών μας.

Με την εμπεριστατωμένη αίτηση ακύρωσης ζητάμε την πιστή συμμόρφωση της Πολιτείας στις υπ΄αριθμ.2287/2015, 2288/2015 και 1439/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  με τις οποίες έχει κριθεί ότι οι διατάξεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες ως αντίθετες στο Σύνταγμα . Η αντίθεση αυτή αφορά στις περικοπές όχι μόνο των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξεων των επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Με την αίτηση ακύρωσης μας ζητάμε την πλήρη και άμεση ανόρθωση της ζημίας που υποστήκαμε από το σύνολο των αντισυνταγματικών περικοπών για όλους τους συνταξιούχους μέλη μας καθώς η μη επιστροφή του συνόλου των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών παραβιάζει μεταξύ άλλων βασικές συνταγματικές διατάξεις και αρχές αλλά κυρίως το δεδικασμένο των προαναφερόμενων αποφάσεων του ΣτΕ ενώ η παράνομη απόσβεση μη παραγεγραμμένων απαιτήσεων στερεί το αναφαίρετο δικαίωμα του διοικούμενου να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά παράβαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

Η δέσμευση της Πολιτείας ότι θα συμμορφωθεί στις αποφάσεις του ΣτΕ πρέπει να υλοποιηθεί στο σύνολό της χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Αυτός ήταν εξάλλου και ο σκοπός των προηγούμενων πιλοτικών δικών  (στις οποίες ο σύλλογός μας είχε μετάσχει και δικαιωθεί) τις αποφάσεις των οποίων αρνείται σήμερα να υλοποιήσει η Πολιτεία στο σύνολό τους .

Η αίτηση ακύρωσής μας, θα συζητηθεί, εκτός απροόπτου τον Ιανουάριο του 2021 και η απόφαση θα εκδοθεί εντός του επόμενου έτους ευελπιστώντας να βάλει τέλος στην πενταετή ταλαιπωρία μας.

         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΪΑΤΗ                                      Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ