Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας ουδεμία σχέση έχει με τον Πολιτιστικό Όμιλο Συνταξιούχων ALPHA BANK.

Παραμένουμε ενεργοί και ενωμένοι με μοναδικό σκοπό την αγωνιστική μας διάθεση για τη διεκδίκηση και κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που τόσο βάναυσα παραβιάζονται τόσο από τους κρατούντες όσο και από την Τράπεζα.

Παρακαλούμε να παραμείνετε σταθεροί και μόνο στο Σύλλογό μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

          Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

Αγ. Βουτυράς                           Ι. Ιορδανίδης