Αρ. Πρωτ. 1246

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 30  Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΚΔΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ τ. ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Παρασκευή 27.9.2019 οι μηχανογράφοι της εταιρίας UNISYSTEM μαζί με τον εκπρόσωπο του τ. ΤΑΠΤΠ κ. Σπυρόπουλο και τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες ενέργειες στο μηχανογραφικό σύστημα –λογισμικό του ΕΦΚΑ προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των συναδέλφων μας δικαιούχων προσυνταξιοδοτικής παροχής οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι είχαν καταστεί δικαιούχοι αυτής εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα,  δεν είχαν λάβει τη σύνταξή τους λόγω της παρελκυστικής τακτικής  της προηγούμενης Διευθύντριας  Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών του ΕΦΚΑ.

Είχε προηγηθεί αγώνας δρόμου του Προεδρείου του Συλλόγου μας για την  υπογραφή της απαραίτητης, όπως αποδείχθηκε,  σύμβασης μεταξύ του ΕΦΚΑ και της εταιρίας UNISYSTEM για την τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης καταβολής της προσυνταξιοδοτικής παροχής των συναδέλφων μας του τ.ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ, την άμεση προσκόμιση από την εταιρία UNISYSTEM των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων και την διάθεση του αναγκαίου προσωπικού ώστε να είναι δυνατή η καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών με τη σύνταξη του Νοεμβρίου,   γεγονός που θα συνέβαινε μόνο αν οι σχετικές καταχωρήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα ελάμβαναν χώρα μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2019. Τελικά, με τη συμβολή και της Διευθύντριας Προμηθειών κας Γεωργάντζα , των συναδέλφων της κκ Γωγόλου και Ανουσάκη αλλά κυρίως της Διεύθυντριας Προυνταξιοδοτικών Παροχών κας Φουρνάρου σήμερα ενημερωθήκαμε ότι δρομολογήθηκε, με τη συνεργασία του κ. Σπυρόπουλου, η άμεση καταβολή των συντάξεων των συναδέλφων.

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Η ανωτέρω εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα πολύμηνων προσπαθειών του Συλλόγου μας, που με συνεχείς παραστάσεις ,  υπομνήματα και έντονες διαμαρτυρίες στους Υπουργούς Εργασίας, στους Διοικητές και Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ, στην Διευθύντρια του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών του ΕΦΚΑ, στην Διευθύντρια Προμηθειών της Γενικής του ΕΦΚΑ, στον Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στους εκπροσώπους της Unisystem κατάφεραν να υπερκεράσουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα , την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και σε λιγότερο από 5 μήνες και ενώ μεσολάβησαν οι  εθνικές εκλογές και αλλαγή του Κυβερνητικού σχήματος να πετύχουν την έκδοση υπουργικών και διοικητικών αποφάσεων για τις οποίες σε άλλες περιπτώσεις θα απαιτείτο ένα και πλέον έτος .

Ειδικότερα την θερινή περίοδο το Προεδρείο του Συλλόγου μας και οι νομικοί σύμβουλοι με καθημερινές παραστάσεις και οχλήσεις στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες πέτυχαν την έκδοση :

α) των απαραίτητων αποφάσεων του ΔΣ του ΕΦΚΑ  (υπ΄αριθμ. 612/32/12.9.2019 και 440/25/27.6.2019) .

β) των θετικών υπ΄αριθμ. 1067294/10.9.2019 και 778463/25.6.2019 εισηγήσεων της διεύθυνσης Προμηθειών του ΕΦΚΑ .

γ) της υπ΄αριθμ. πρωτ. 30677/118/6.8.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ι. Βρούτση με θέμα “Έγκριση Δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως τεχνικής υποστήριξης και εξαγωγής δεδομένων του πληροφοριακού Συστήματος τ. ΕΤΑΤ – ΤΑΠΤΠ για τον ΕΦΚΑ” .

δ) της από 27.8.2019 αριθμ. πρωτ. /36988/1225 απόφασης του Υπουργού Εργασίας  σχετικά με την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του ΕΦΚΑ προς την εταιρία UNISYSTEM

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις στηρίζονται σε πληθώρα άλλων  εσωτερικών αποφάσεων και εγγράφων του ΕΚΦΑ και του Υπουργείου (πρακτικά επιτροπών μηχανοργάνωσης , πρακτικά αξιολόγησης , εκθέσεων παραλαβής)   που ήταν απαραίτητες για την σύννομη βάσει του Ν. 4412/2016 ανάθεση για ένα χρόνο στην εταιρία UNISYSTEM :

  1. Της Συντήρησης των αδειών χρήσης του λογισμικού εφαρμογής «ΑΤΟΜΟ»
  2. Της τεχνικής υποστήριξης διαχείρισης της καταβολής προσυνταξιοδοτικής παροχής στους δικαιούχους του τ. ΕΤΑΤ – ΤΑΠΤΠ για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική μετάπτωση στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΕΦΚΑ και
  3. Της Εξαγωγής των δεδομένων που απαιτούνται για την υλοποίηση της μετάπτωσης στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ακόμα και κατά τον μήνα Αύγουστο πραγματοποιούσαμε καθημερινά προσωπικές και τηλεφωνικές συναντήσεις με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ ώστε να τους πείσουμε ότι απαιτούνταν η χωρίς άλλη περαιτέρω καθυστέρηση υπογραφή των οικείων εγγράφων και αποφάσεων ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος, να καταβληθούν οι συντάξεις και να γίνει και η επεξεργασία των μεταβολών των συντάξεων,  απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου και την μετάπτωση στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ.

Ακόμα , σας ενημερώνουμε ότι με απαντητική επιστολή της σε αίτηση του Συλλόγου μας η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προσυνταξιοδοτικών Παροχών ΕΦΚΑ κα Φουρνάρου μας γνωστοποίησε ότι οι συνολικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΦΚΑ από τραπεζοϋπαλλήλους της τ. Τράπεζας Πίστεως ανέρχονται σε 162 και η υπηρεσία του ΕΦΚΑ έχει ολοκληρώσει και ήδη αποστείλει 92 συνταξιοδοτικές αποφάσεις με την δέσμευση ότι άμεσα θα εκδοθούν και θα αποσταλούν και οι υπόλοιπες. Φυσικά σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος , καθυστέρησης θα συνδράμουμε για την άμεση επίλυση του.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι προσπάθειες μας για πλήρη αποκατάσταση των συντάξιοδοτικών παροχών που δικαιούμαστε δεν τελείωσε εδώ! Αναμένουμε την έκδοση των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ , την ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων κύριας σύνταξης, την εκδίκαση της πιλοτικής δίκης για την παράνομη μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης των προσυνταξιοδοτικών παροχών μας και φυσικά την απόφαση επί της έφεση μας για τα δικαιώματά μας που πηγάζουν από τη σύμβαση του 1981.

Είναι αυτονόητο ότι συνεχίζουμε τον αγώνα  μας προς κάθε κατεύθυνση για αποκατάσταση των συντάξεων μας και είμαστε βέβαιοί ότι με την συμμετοχή σας θα τα καταφέρουμε.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

ΕΚΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ τ. ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ