Όμιλος Υγεία

  • ΥΓΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 15123 Μαρούσι, τηλ. 210686700
  • ΜΗΤΕΡΑ Ερυθρού Σταυρού 6, 15123 Μαρούσι, τηλ. 210686900
  • ΛΗΤΩ Μουσών 7-13, 11524 Αθήνα, τηλ. 2106902000
  • Παίδων – ΜΗΤΕΡΑ Ερυθρού Σταυρού 6, 15123 Μαρούσι, τηλ. 2106869403-4, 2106869563-4
  • ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Θηβών 177, 1234 Περιστέρι, τηλ. 2105760345
  • ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Βεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας, 11528 Αθήνα, τηλ. 2107241416

www.hygeia.gr