Χορήγηση επιδόματος λουτροθεραπείας

στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2015.