Συμμετοχή του Συλλόγου Συνταξιούχων στις κινητοποιήσεις την Πέμπτη (8/12/16)