ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ (ΕΟΠΥΥ) 2011