ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Ακτή Κουντουριώτου 7Α, 185 35 Πειραιάς
Τηλ. Κέντρο: 210 4198800, Fax: 210 4198994
www.peiraiko.gr