Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πατρών

Βόλου & Μειλίχου
Κάτω Συχαινά
26443 Πάτρα
Τηλ. 2610464000, 2611100600
Fax 2610464115
www.olympion-sa.gr