Κεντρική Κλινική Αθηνών

Ασκληπιού 31, 10680 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 2103674000
www.centralclinic.gr