Γενική Κλινική "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ" Κρήτης

Ζωγράφου 8, 71201 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. Κέντρο: 2810246140
www.asklepieon.gr