Αναβολή της δίκης της 26/11/2014

Η δίκη της 26/11/2014 που μας αφορά αναβάλλεται και προσδιορίστηκε για την 15/5/2015