Έγκριση για πληρωμή δαπανών ασφαλισμένων ΤΑΑΠΤΓΑΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ